Q House ร่มรื่น มีระดับ

Q House ร่มรื่น มีระดับ 2 บริษัทในเครือควอลิตี้เฮ้าส์ คว้า 2 มาตรฐาน ISO ระดับสากล

บริษัทในเครือบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 มาตรฐาน ISO9001:2015 โดยบริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ระบบการจัดการงานบริการ หลังการขาย (บริการซ่อมแซมภายในระยะรับประกัน) สำหรับหมู่บ้านจัดสรร (The Provision of after sales service management (Repair in warrantee) for housing development) และบริษัท คิว.เฮ้าส์ พรีคาสท์จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ระบบการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้าง (The manufacture of precast concrete products for construction purposes.)

อนึ่ง การได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO9001:2015 ของทั้ง 2 บริษัทในเครือ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ในครั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งในด้านการให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า และกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

(ในภาพ) คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมมาตร พรหมคุณากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก คุณมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้บริหารบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 เมื่อเร็วๆนี้