รับทำเว็บ e-commerce หลักการดีไซต์เว็บไซต์ธุรกิจ

รับทำเว็บ e-commerce หลักการดีไซต์เว็บไซต์ธุรกิจ หากมีระบบเพิ่มเติมเช่นหน่วยงานใหญ่ ๆ ต้องการมีระบบอัฟโหลดเอกสารเข้า server , มีระบบจองออนไลน์, สมัครสมาชิก, มีระบบติดต่ดกับธนาคารเรื่องธุรกิจการเงิน หากเว็บไซต์ต้องการมีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องจะต้องมีการออกแบบที่มีความทันสมัย

ดีไซต์เว็บไซต์ธุรกิจที่ดี ทำให้ได้เปรียบกว่าคู่แข่งกว่าครึ่ง

1. ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ให้ชัดเจน การสร้างเว็บไซต์ผู้ประกอบการต้องรู้วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ที่ชัดเจนว่าทำเว็บไซต์ขององค์กรเพื่ออะไร เช่น เช่น เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เป็นช่องทางกระจายข่าวสารจากบริษัทไปลูกค้า หรือเป็นเว็บไซต์แจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในองค์ภายใน เพื่อที่ทำให้ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ทำเว็บไซต์ตามจุดประสงค์ของลูกค้า

2.การสร้างเนื้อหา ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการการทำเว็บไซต์มากที่สุด เช่น ข่าวสาร บทความ ประวัติบริษัท กิจกรรรมต่าง ๆ ของบริษัท รายละเอียดสินค้า รายละเอียดการบริการของเรา ควรจะมีการจัดหมวดหมู่เมนูออกมาในรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อจะให้ลูกค้าสามารถรู้วัตถุประสงค์หลักขององค์กรได้ และได้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3. ภาพ กราฟฟิก และ วิดิโอ เป็นสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์หน้าสนใจ และมีความเชื่อถือ เช่น ภาพถ่ายบริษัท พนักงาน กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ภาพผลิตภํณฑ์ของสินค้า หรือภาพประกอบเว็บไซต์ส่วนอื่นๆ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

4. แอปพลิเคชั่นต้องครอบคลุมและเข้าถึงทุกรายละเอียด หากมีระบบเพิ่มเติมเช่นหน่วยงานใหญ่ ๆ ต้องการมีระบบอัฟโหลดเอกสารเข้า server , มีระบบจองออนไลน์, สมัครสมาชิก, มีระบบติดต่ดกับธนาคารเรื่องธุรกิจการเงิน หากเว็บไซต์ต้องการมีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องจะต้องมีการออกแบบที่มีความทันสมัย มีระบบความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ต้องมีการดีไซต์ที่มาตรฐานและมีความปลอดภัย

5 .การตกแต่งและจัดวางlayout ต้องมีการจัดวางที่ดี ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป และให้มีความกลมกลืนกัน จะทำให้ดูสบายตาและน่าอ่าน พร้อมทั้งอย่างจะเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป และการจัดวางเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ที่ดี มีเอกลักษณ์ตายตัว จะทำให้เป็นที่จดจำสำหรับลูกค้าทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์เราจำนวนมาก

6. มีการติดตั้งตัวชี้วัดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจะทำให้รู้กลุ่มลูกค้าของเรามาจากที่ไหนบ้าง ชอบเข้าชมบทความไหนมากที่สุด จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เรา กลุ่มลูกค้าเราจะมาจากที่ไหน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์เพื่อการตลาดจะทำให้หาจุดอ่อนของธุรกิจของเราและขยายธุรกิจได้