ชง”ชาญศิลป์”ขึ้นซีอีโอปตท.คนใหม่

คณะกรรมการสรรหาชงบอร์ดอนุมัติ “ชาญศิลป์” ขึ้นซีอีโอปตท.คนที่ 9 หลังคุณสมบัติเข้าตาทะลุลูกหม้อปตท.อีก 3 คน รายงานข่าวจากบมจ.ปตท. แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบมจ.ปตท. ที่มีนายนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธาน ในวันที่ 16 มี.ค. เตรียมพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.คนใหม่

โดยคณะกรรมการสรรหาที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน ได้สรุปรายชื่อ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศกรรมการ ปตท. ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ หรือคนที่ 9 แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่จะเกษียณอายุวันที่ 31 ส.ค. 61   ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 -13 พ.ค.  63 หรือ 1 ปี 8 เดือน โดยนายชาญศิลป์ จบการศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทำงานหลายด้านและอบรมหลายหลักสูตรรวมทั้งหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 เริ่มทำงานที่ ปตท.ในปี 25 ในตำแหน่งเศรษฐกร ถือเป็นลูกหม้อคนหนึ่งในปตท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews